Veli Lošinj
   


.KLIMATSKO LJEČILIŠTE VELI LOŠINJ

Podjavori 27, 51551 Veli Lošinj
www.ljeciliste-veli-losinj.hr;
ljeciliste-veli-losinj@ri.t-com.hr
tel: 00385 51 236 111, fax: 00385 51 236 224

U Park-šumi - Pod Javori nalazi se klimatsko lječilište Veli Lošinj
Park-šuma pod Javori obuhvaća pošumljene obronke brda Kalvarija kod Velog Lošinja na kojima je nadvojvoda Karlo Stjepan Habsburg zasadio perivoj pored svog dvorca. Lokaciju je nadvojvoda izabrao zahvaljujući klimatološkim istraživanjima što ih je na Lošinju provodio prof. Ambroz Haračić
/poznati hrvatski prirodoslovac/, zahvaljujući klimi i vegetaciji 1892.Veli Lošinj je proglašen klimatskim lječilištem.

 

sportsko igraliste
Lječilište raspolaže s uređenim šetnicama kroz park, igraonicom i igralištem za djecu, kombiniranim rukometnim, nogometnim, košarkaškim i odbojkaškim igralištem i stolovima za stolni tenis.

smjestaj- raspolaže s 220 kreveta raspoređenih u tri cjeline:
Zgrada park 1 i Vila Letić pogodne za smještaj organiziranih grupa djece od 7 – 18 godina
i Zgrada Park 5 novijeg datuma pogodne za individualni smještaj
(recepcija, sobe s kupaonom, tv-sala). 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home