Terminologija
   


VaraždinskeToplice, 23 - 25.10.2007

Samozastupanjem do kvalitetnijeg života

Nedžad Dizdarević


Samozastupati se znači govoriti i boriti se u svoje ime, svjestan sebe drugim riječima biti svoj, to je težnja da se svaka osoba s invaliditetom u svom okruženju izbori za sebe, u granicama svojih mogućnosti i sposobnosti, a u cilju ostvarivanja i postizanja što kvalitetnijeg života u smislu, što samostalnijeg funkcioniranja. Promicati samozastupanje prije svega znači težiti prema slobodi pravdi, jednakosti, jasnijem i glasnijem izražavanju svih osoba s invaliditetom.

Rođen sam odrastao u Gradu Rijeci koji je u svijetu poznat kao lučki grad za bogatom tradicijom i kulturom. Godine 1998. godine osnovan je projektni ured "Rijeka - Zdravi grad" u skolopu Riječkog Gradskog poglavarstava i tada je sustavno je započet rad interesnih grupa građana, kojima su prioriteti između ostalog i sveobuhvatna potpora osobama s invaliditetom, na taj način je osiguran javni prostor osobama s invaliditetom, da budu primjećeniji i djelotvorniji kroz konkretno sudjelovanje.
Organiziraju se sastanci, planiraju se konkretne akcije, kroz direktno sudjelovanje osoba s invaliditetom putem srodnih Udruga. Korigiraju se postojeći upušteni rubnjaci i izrađuju novi, na nekoliko lokacija u gradu korigiraju se razne zgrade, ograde i izrađuju se razni rukohvati, tiskaju se razni letci, za potrebe osoba s invaliditetom, srodne Udruge aktivno sudjeluju u svim ovim aktivnostima, te otvaraju svoja vrata za sve građane, osobe s invaliditetom počinju govoriti u svoje ime.
Hvale je vrijedno to što je Republika Hrvatska na čelu s Ministarstvom obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti i Zajednicom saveza osoba s invaliditetom hrvatske prva na ovom području u svoj zakonodavni sustav uokvirila Konvenciju o zaštiti i promicanju prava osoba s invaliditetom, u skladu s tim napominjem projekt "Osobnog asistenta" koji je odličan primjer kvalitetnog oblika samozastupanja u konkretnoj praktičnoj primjeni.

Uglavnom se u većoj ili manjoj mjeri svi ljudi rađaju u nekakvim oblicima uskraćivanja slobodnog izražavanja, kod osoba koje su u stanju cerebralne paralize to se manifestira na poseban način. Samozastupanjem se želi poboljšati postojeća kvaliteta života osoba s invalidetom.


Još uvijek se događa u nekim manjim sredinama u Republici Hrvatskoj, kada se roditelj koji ima djete s poteškoćama u razvoju obrati za pomoć prema nekoji instituciji primjerice Centru za socijalnu skrbi zatraži nešto na što po zakonu ima pravo, da se na njegov problem gleda kao da je zatražio sliku od Monalize.
Republika Hrvatska jedna od rijetkih zemalja koja posjeduje dvije komisije za kategorizaciju osoba s invaliditetom jedna je od Centra za socojalnu skrb, a druga komisija je od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, koje za adekvatnu kategorizaciju naplaćuje 300,00 kn.
Problem zapošljavanja je akutnog karaktera, jer još uvijek određeni veći broj osoba s cerebralnom paralizom ne završi iz srednje škole ili fakulteta na poslu. Zakon o profesionalnoj rehabilitaciji i zapšljavanju osoba s invaliditetom je jasan i financijski je podržan od strane Fonda za profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom. Međutim većina poslodavaca za te poticajne mjere ili stvarno nezna ili ne želi da zna, u državnim službama je situacija malo bolja, ali nije u dovoljnoj mjeri Zakonski popraćena.

Trebamo nastojati svatko od nas da budemo što samostalniji to je smisao samozastupanja. Naši roditelji su nam gentski prenijeli život ali nam ga nisu dali, oni su nam omogućili da živimo bolje, jer bi nam bez njih bilo teže.
Putem samozastupanja trebamo promovirati jasno definirane ciljeve kroz konkretne akcije institucije trebaju znati što je cerebralna paraliza, a što nije, preko Udruga trebamo se umiješati u politiku ali ne i u političke stranke.
Samozastupanjem do znanja:
1. Gdje se trebamo osjećati sigurnima
2. Gdje trebamo sumnjati.
3. Gdje trebamo biti suglasni
Sve ovo je potrebno da bi bili objektivniji i konkretniji u različitim situacijama koje nam donosi život. Samozastupanje treba biti odlučan stav kojim se na konkretan način izlazi iz mraka i odlučnim koracima kreće prema suncu.

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home