Tel. 051 371-364
Fax. 051 374-282
od 9,00 do 13,00 h

e-mail: spoi.pgz@gmail.com.
http://ec.europa.eu/index_en.htm
 
   
 

 
OKRUGLI STOL "NIŠTA ZA NAS BEZ NAS"

povodom 05.svibnja,Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom

održao se 05.05.2011.
u Gradskoj vječnici Grada Rijeke, Korzo 16
.

u sklopu projekta
"Servis podrške za osobe s invaliditetom Primorsko goranske županije,
financiran u sklopu programa Europske komisije
- Europski instrument za demokraciju i ljudska prava-


Program okruglog stola:

Uvod
- Rad Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka - Miljenko Mišljenović
U uvodnom dijelu okruglog stola rad Udruge predstavio je predsjednik Miljenko Mišljenović, istaknuvši kako danas čak 45 osoba pri udruzi pomaže osobama s cerebralnom paralizom. Uz financiranje Ministarstva obitelji, branitelja i međugeneracijske solidarnosti zaposleno je 16 osobnih asistenata, koji pomažu 16 korisnika, a planira se omogućavanje još 6 osobnih asistenata. U sklopu programa Hrvatskog zavoda za zapošljavanje ove je godine na 6 mjeseci zaposleno 18 osoba. U sklopu udruge pokrenut je niz radionica, kao što su glazbena, likovna, dramska i psihološka radionice te radionice stranih jezika.

Teme okruglog stola
Prezentacija projekta "Servis podrške za osobe s invaliditetom Primorsko goranske županije
"
- Daniel Drača
Cilj projekta je organizirati model za usluge navedene u nazivu projekta na temelju principa programa za rehabilitaciju koji je uspostavljen u lokalnoj zajednici.
Rana intervencija rehabilitacije
- Vesna Mahulja Stamenković
Škola za sve
- Tamara Dubrović
Zapošljavanje osoba s invaliditetom
- Olgica Jukić
Sport u slobodno vrijeme osoba s invaliditetom
- Jasna Lulić Drenjak
Strateško planiranje izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom Primorsko goranske županije
- Olgica Jukić

okrugli stol traje do 14,00 h
Završnu riječ ima predsjednik Udruge

 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
©2011 cdp-ri, All rights reserved.
home