Tel. 051 371-364
Fax. 051 374-282
od 9,00 do 13,00 h

e-mail: spoi.pgz@gmail.com.
http://ec.europa.eu/index_en.htm
 
     
ŠTO JE SERVIS PODRŠKE ZA OSOBE S INVALIDITETOM?
- utvrđivanje individualnih potreba osobe
- prikupljanje podataka
- osiguranje sustavne podrške prema iskazanim potrebama svake osobe
- organizacija službi podrške za osobe s invaliditetom
- aktivno uključivanje osoba s invaliditetom u provođenju aktivnosti Servisa podrške
- edukacija
- aktivno uključivanja osoba s invaliditetom u lokalnu zajednicu
- prezentacija aktivnosti i rezultata projekta
strateško planiranje lokalne zajednice za osobe s invaliditetom
temeljeno na strategiji rehabilitacije utemeljene u zajednici
-Uspostavljanjem Servisa podrške formirat će se specijalizirani servis usluga i stručnih tretmana
za osobe s invaliditetom i njihove obitelji neophodnih za zadovoljavanje njhovih specifičnih potreba, s ciljem socijalne integracije i resocijalizacije ove populacije u društvenu zajednicu, a samim time i podizanje kvalitete života osobe s invaliditetom.
TKO ČINI PROJEKT:
- Nosioci aktivnosti Servisa podrške osobe s invaliditetom
- Udruge civilnog društva
- Lokalna zajednica
- Sustavi
- Korisnici Servisa podrške
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
©2011 cdp-ri, All rights reserved.
home