Tel. 051 371-364
Fax. 051 374-282
od 9,00 do 13,00 h

e-mail: spoi.pgz@gmail.com.
http://ec.europa.eu/index_en.htm
 
     
CILJEVI PROJEKTA:

Rad Servisa za podršku osobama s invaliditetom temeljen je isključivo na vrijednostima i principima participacije, multidisciplinarnosti i timskog rada, uz poštovanje i promociju principa jednakih mogućnosti za osobe s invaliditetom.

Organiziranjem usluga Sevisa podrške za osobe s invaliditetom u skladu s individualnom stručnom procjenom, odabrat će se vrsta i razina podrške na različitim područjima: osposobljavanja za život i rad,stanovanje, zdravstvena, socijalna i pravna zaštita, samozastupanje, obiteljski odnosi, svakodnevne životne aktivnosti itd. s težnjom da kao pružatelji usluga budu prepoznate organizacije osoba s invaliditetom, a same osobe s invaliditetom kao partneri u pružanju ovih usluga.

 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
©2011 cdp-ri, All rights reserved.
home