In memoriam
predsjednik HSUCDP


03. 03.1942. Zagreb - 12.06.2010 Varaždin.


Prim.dr.sc. Miroslav Pospiš, dr. med pedijatar/ dječji neurolog>
Miroslav Pospiš, rođen je u Zagrebu 03. ožujka 1942. godine,
gdje je završio osnovnu školu i gimnaziju.
Medicinski fakultet završava 1965. godine također u Zagrebu,
te nakon toga odlazi u Varaždin .

>Već u vrijeme specijalizacije pokazuje poseban interes za dječju neurologiju, odnosno za probleme djece sa smetnjama u razvoju.
Tijekom 1974. godine polaže specijalistički ispit iz pedijatrije, a iste godine počinje s radom Dječja neurološka ambulanta, koja prerasta u Odsjek za dječju neurologiju, a zatim u Centar za neurorazvojne poremećaje pri Općoj bolnici Varaždin.
>Doktorsku disertaciju pod naslovom „Značaj neurorazvojnih prospektivnih parametara kod sindroma minimalne cerebralne disfunkcije“ brani 1983. godine na Sveučilištu u Rijeci a naslov primariusa dodijeljen mu je 1984. godine.

>Bavljenje problemima djece sa smetnjama u razvoju dovelo je i do suradnje s Hrvatskim savezom udruga cerebralne i dječje paralize (HSUCDP), gdje se od 1988. godine nalazi na funkciji predsjednika. Organizirao je proslavu 20-te, 35-te i 40-te obljetnice HSUCDP.

Također urednik je knjiga HSUCDP :
Cerebralna paraliza- Multidisciplinarni pristup
30 godina- Hrvatski savez udruga cerebralne i dječje paralize,
Osposobljavanje roditelja za primjerni tretman djeteta s cerebralnom paralizom,
Kvaliteta življenja osoba s cerebralnom paralizom
Briga za osobe s cerebralnom paralizom u domovima socijalne skrbi
Starenje i cerebralna paraliza
Poboljšanje kvalitete življenja u domovima socijalne skrbi osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim poteškoćama u razvoju
Znanjem do izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom
Što trebamo znati o cerebralnoj paralizi
Programi medicinske zaštite, radne terapije i rehabilitacije osoba s cerebralnom paralizom i višestrukim poteškoćama u centrima za radnu terapiju i rehabilitaciju
Vodič kroz cerebralnu paralizu
Značaj interdisciplinarnog pristupa u tretmanu cerebralne paralize
Cerebralac ide u školu
Obrazovanje i neurorazvojne funkcije odgovorne za učenje
Monografija povodom 35 . i 40. obljetnice HSUCDP.

Bio je urednik medicinskog časopisa Znanstvene jedinice Opće bolnice Varaždin Acta medicorum dugi niz godina.
Dugi niz godina pokušava razvijati svijest kod još uvijek nedovoljno osviještenih ljudi o problemima osoba koje imaju cerebralnu paralizu, te se kroz niz godina educira kako bi stekao nove spoznaje koje bi mogle poboljšati život osoba s cerebralnom paralizom.
Zbog aktivnosti na planu razvoja djece i osoba s invaliditetom, prim.dr.sc. Miroslav Pospiš 2006. godine dobio je Nagradu za životno djelo Županije varaždinske.

U okviru Sekcije za dječju neurologiju, a sada Hrvatskog društva za dječju neurologiju, držao je niz predavanja:

1.Neurorazvojni pristup hiperkinezi i školskom neuspjehu
2.Ishod praćenja djece s epilepsijama
3.Neurološki i endokrinološki poremećaji
4.Dominatnost, lateralnost, poremećaji govora i jezika
5.Odnos emocionalnog i glavobolje
6.Razvojna pedijatrija i edukacijsko zdravlje i druga
>Također, u okviru Zbora liječnika Hrvatske održao je nekoliko predavanja:

1.Osvrt na psihičke i nervne poremećaje školske djece
2.Prevencija febrilnih konvulzija
3.Dječja neurologija – sve značajniji problem u pedijatriji, i druga.
> Objavio je oko 140 stručno-znanstvenih radova, a od toga oko 75 vezanih za dječju neurologiju.

>U daljnjem tekstu navodimo neke od važnijih rezultata i aktivnosti kojima se bavi Miroslav Pospiš:

1.1983. godine izabran je za suradnog člana Hrvatske medicinske akademije.
2.1984. godine osniva Registar neurorizične djece koji i danas djeluje za područje Varaždinske županije.
3.Od 1988.- 1991. godine sudjeluje u znanstvenom projektu „Rast i razvoj djece“
4.1988. godine od strane Pedijatrijske sekcije Zbora liječnika dodijeljen mu je naziv pedijatar- neurolog.
5.1989/90. godine na postdiplomskom studiju na Mediciskom fakultetu drži predavanja iz predmeta „Genetika u neurologiji i psihijatriji“.
6.1990. godine boravi na Brijunima na kongresu „International workshop- Cerebral palsy of today and tomorow“.
7.1991. godine pohađa tečaj „Kompleksna rehabilitacija otrok“ na Univerzitetnem zavodu za rehabilitaciju u Ljubljani.
8.1992. godine sudjeluje na tečaju iz područja“Epilepsije razvojne dobi s ovrtom na obitelj i društvo u ratu“.
9.1993. godine po drugi put sudjeluje na tečaju „Ultrazvuk u dijagnostici ranog oštećenja mozga“. Iste godine izabran je za redovnog člana Hrvatske akademije medicinskih znanosti.
10.1994. godine gostujući je predavač na Hrvatskoj proljetnoj pedijatriskoj školi u Splitu s predavanjem „Poteškoće u školovanju s gledišta pedijatrijskog neurologa“.
11.1996. godine predsjednik je organizacijskog odbora Drugog hrvatskog simpozija o epilepsijama koji je održan u Varaždinu.
12.1997. godine organizira stručno-znanstveni sastanak pod naslovom“Operacijski pristup cerebralnoj paralizi“ , te sudjeluje na Prvom svjetskom kongresu o konceptu neurorazvojnog tretmana u Ljubljani, te iste godine postaje član Europskog udruženja pedijatrijske neurologije (EPNS).
13.-1998. godine sudjeluje u Zagrebu na tečaju u organizaciji Akademije za razvojnu rehabilitaciju pod naslovom „Neurofiziološki temelji razvojne rehabilitacije“.
14.2000. godine urednik Zbornika radova II. Hrvatskog simpozija “Kvaliteta življenja osoba s cerebralnom paralizoma “
15.2001. godine urednik Zbornika radova III. Hrvatskog simpozija “ Starenje i cerebralna paraliza “
16.2002. godine organizator i urednik Zbornika stručno- znanstvenog simpozija “Znanjem do izjednačavanja mogućnosti za osobe s invaliditetom”
17.2002. godine organizator i urednik Zbornika radova IV. Hrvatskog simpozija
18.“Značaj interdisciplinarnog pristupa u tretmanu cerebralne paralize “
19.2002. godine autor brošure “ Što trebamo znati o cerebralnoj paralizi “
20.2003. godine autor knjige “Obrazovanje i neurorazvojne funkcije odgovorne za učenje “
21.2004.organizator Stručnog skupa i urednik Knjige sažetaka
22.“Edukacija o populaciji osoba smještenih u institucijama i razvoj izvaninstitucionalnih oblika skrbi “
23.2004. godine organizator Međunarodnog skupa u Puli i urednik knjige sažetaka “ Planiranje boljeg života za odrasle osobe s cerebralnom paralizom “
24.2004. godine autor knjige “ Cerebral palsy and learning difficulties and disabilities”
25.2004. godine organizator Stručnog skupa “ Specifičnosti cerebralne paralize i klubovi, radionice i sportska djelatnost unutar članica HSUCDP”
26.2005. organizator i urednik knjige sažetaka edukacijskog skupa” Samozastupanje i zdravstvena zaštita osoba s cerebralnom paralizom”
27.2005.autor knjige “Cerebralna paraliza i teškoće u učenju”
28.2006. urednik i autor brošure “Prijedlog klasifikacije cerebralne paralize i funkcionalne posljedice, pridruženi problemi i intervencije u djece s cerebralnom paralizom”
29.2006. godine autor knjige “ Novi glasovi-samozastupanje osoba s cerebralnom paralizom”
30.2006. godine autor knjige:Učenje mozgom i edukacijsko zdravlje “
31.2006. godine organizator i autor knjige sažetaka “Edukacijski skup o samozastupanju kroz radionice osoba s cerebralnom paralizom”
.2.2007. godina autor Zbornika radova “ Kroz samozastupanje do pune provedbe Konvencije o pravima osoba s invaliditetom”
33.2008. godine predavanje na Stručnom sastanku Hrvatskog društva za dječju ortopediju “Osobitosti cerebralne paralize”
34.2008. godine predavanje na Stručno znanstvenom sastanku Hrvatsko društva za dječju neurologiju “ Učenje i edukacijsko zdravlje “
35.2008. godine pregledni članak u Pediatria Croatica “Učenje mozgom i edukacijsko zdravlje“
36.2008. godine predavanja na Edukacijsko rehabilitacijskom- edukacijskom fakultetu na Kolegiju “ Neurološki pristup u razvojnoj rehabilitaciji”
37.2009. godine autor knjige “ Novi pogledi na AD/HD – Strategije za učenika sa manjkom pažnje i / ili hiperaktivnošću”


 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
IBAN: HR98 2500 0091 1014 0448 7/ Matični broj: 3408337; OIB: 98422012846
design by Chersi,
home