Galerija predsjednika kroz vremeplov
   

 Damir Peloza - osoba sa dječjom paralizom. Dugogodišnji je član a kao diplomirani pravnik i stručni suradnik u Udruzi.
Svojim stručnim djelovanjem znatno je unaprijedio rad Udruge
Predsjedničku dužnost vršio je od 1982-1984 godine

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home