9. TJEDAN MOZGA U HRVATSKOJ 15. - 21. ožujka 2010.

Dosadašnja dostignuća u istraživanju biološke osnove svijesti i duševnih poremećaja, kao i napredak u otkrivanju uzroka kognitivnih i neuroloških bolesti, postavljaju nove prioritete znanosti u 21. stoljeću - Stoljeću uma.
Svjetska inicijativa dviju organizacija, Dana Alliance for Brain Initiative i European Dana Alliance for Brain - EDAB , s ciljem promocije istraživanja i znanja o mozgu tako dobiva još veće značenje. U Europi se aktivnosti EDAB-a provode u 27 zemalja.
Ova inicijativa poprimila je svjetske razmjere iz nekoliko razloga.
Na prvom mjestu je spoznaja da je nemoguće naći ijedno pitanje vezano uz funkcioniranje ljudskog društva koje ne bi zahtijevalo biološki utemeljeno znanje o psihologiji, ponašanju i svijesti čovjeka, odnosima i komunikaciji među ljudima u društvu, kao i evolucijski utemeljeno znanje o tome što nas čini ljudima te kada i kako su nastala ta specifično ljudska obilježja. Drugi je razlog porazna brojka od 35% sveukupnih troškova i opterećenja koje bolesti mozga u odnosu na druge bolesti uzrokuju u Europi.
Ti podaci su 2004. godine dokumentirani u "Consensus Document on European Brain Research". Iz dokumenta proizlazi da je ukupni trošak za bolesti mozga bio 386 milijardi eura, a ako se tome dodaju glavobolja i bolesti ovisnosti trošak raste na 447 milijardi eura godišnje! Iz toga proizlazi i treći razlog, a to je potreba približavanja temeljnih istraživanja kliničkoj primjeni i stvarnoj pomoći u postupku dijagnoze i liječenja duševnih i neuroloških bolesti i poremećaja.
Takvim pristupom se danas bavi translacijska neuroznanost.
Europsko Vijeće za istraživanje mozga (European Brain Council) je uz pomoć stručnih udruga postiglo da 7. Okvirni istraživački program Europske unije (FP7) jasno ističe prioritet neuroznanosti i istraživanja duševnih poremećaja i neuroloških bolesti. Istodobno je istaknuta potreba poboljšanja kvalitete života ljudi s bolestima živčanog sustava.
Uz sve navedene razloge za veće zanimanje društva za znanje o mozgu treba istaknuti i najveće izazove znanosti: odnos mozga i uma te pitanje genetske i evolucijske osnove specifično ljudskih funkcija, kao što su govor i svijest o samom sebi.
Od 65% ljudskog genoma koji je povezan s razvitkom i ustrojstvom mozga, oko 30% genoma je specifično za živčani sustav i među tim genima se krije moguća biološka šifra specifično ljudskih kognitivnih funkcija.
Sva navedena pitanja postavljaju se i u Tjednu mozga. Svjetska i europska akcija pod nazivom Tjedan mozga (Brain Awareness Week) odvija se ove godine od 15. do 21. ožujka.
U rad Dana Alliance uključeno je desetak dobitnika Nobelove nagrade te oko 2100 organizacija iz 69 zemalja na 6 kontinenata, a sve se aktivnosti odvijaju uz punu potporu vlada i ministarstava uključenih zemalja, te brojnih akademskih institucija i nevladinih organizacija. Hrvatsko društvo za neuroznanost izabralo je nove zanimljive teme za ovogodišnji Tjedan mozga s ciljem nastavka dijaloga s javnošću o značajnim pitanjima iz istraživanja mozga:kreativnost i mozak, umjetnost i mozak, slikovni prikaz mozga i novija dostignuća u neuroznanosti.
Članovi društva za neuroznanost Hrvatske pokušat će prikazati ta pitanja interdisciplinarno i integrirano od molekularne do sistemske razine, od organizacije mozga do socijalnih interakcija.
Projekti upoznavanja javnosti obuhvaćaju sve uzraste i razine školske spreme, od rane školske dobi do sveučilišta.
U akciju za poticanje istraživanja mozga uključili su se Sveučilišta u Zagrebu, Rijeci, Splitu i Osijeku i Institut "Ruđer Bošković".
Od 15. do 21. ožujka 2010. godine, deveti put u Hrvatskoj organizira se Tjedan mozga. Organizaciji se pridružuje i članovi Hrvatskog društva za neuroznanost Medicinskog fakulteta u Rijeci i KBC Rijeka.
Ovogodišnji kordinator organizacije Tjedna mozga u Rijeci prof.dr.sc Gordana Rubeša uz svesrdnu pomoć prof.dr.sc Eduarda Pavlovića pozivaju Vas na javne tribine, izložbe i radionice. U ponedjeljak 15.03.2010. u 12,00 sati u auli Medicinskog fakulteta u Rijeci biti će otvaranje izložbe na temu mozak.
Svoje radove izložiti će učenici Škole za primjenjenu umjetnost Rijeka. Izbornik radova biti će prof. Damir Šegota, ravnatelj Škole za primjenjenu umjetnost.
Izložbu možete razgledati od 15.03.2010. do 18.03.2010.g.
U utorak 16.02.2010. sa početkom u 17,00 sati u predavaoni 1 Medicinskog fakulteta u Rijeci održati će se tribina na teme:
"Slikovni prikazi mozga u suvremenoj neuroznanosti" (predavač: Ronald Antulov,
dr. med sa Klinike za rengenologiju KBC Rijeka); "Migrene" (predavač: mr.sc Zoran Tomić, neurolog sa Klinike za neurologiju KBC Rijeka) i "Cerebrovaskularne bolesti" (predavač: doc.dr.sc Lidija Tuškan-Mohar, pročelnica Odjela za cerebrovaskularne bolesti i ekspanzivna stanja Klinike za neurologiju KBC Rijeka),
moderator tribine biti će prof.dr.sc Gordana Rubeša.
U srijedu 17.03.2010. u 18,00 sati u prostorijama Slovenskog doma KPD Bazovica dr.sc. Jadran Zalokar jedan od najpoznatijih htvatskih haiku pjesnika koji je svojim zbirkama pjesama ušao u antologiju svjetske haiku poezije održat će radionicu "Kreativnost i mozak-Haiku neponovljivi trenutak".
U četvrtak 18.03.2010. na Medicinskom fakultetu u Rijeci u 18,00 sati u predavaoni 1 održati će se tribina na teme: "Uloga kreativnosti u radu samog rehabilitatora kod autistične djece i mladeži" (predavač: diplomirani rehabilitator Kristijan Debeuc) i " Neuronutriocinizam-prehrana prema emocijama" (predavač: mr.sc Sandi Krstinić, dr. med); kordinator tribine biti će prof.dr.sc Eduard Pavlović.
U petak 19.03.2010. u 16,00 sati u prostorijama Udruge invalida PGŽ na adresi Milutina Barača 22b u Rijeci mr.sc David Bonifačić, neurolog Klinike za neurologiju KBC Rijeka održati će predavanje "Kako istražujemo mozak".
Veselimo se vašem dolasku.
Prof.dr.sc Gordana Rubeša

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
MREZA ZENA VASA BEBA SA CP