Statut Udruge
   


Temeljem članka 13. i članka 55. stavak 1. Zakona o udrugama (N.N.74/14) i članka 24. Statuta Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, Rijeka na sjednici održanoj dana 12.09.2015. donijet je

S T A T U T
Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom
Rijeka

I. OPĆE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Statutom utvrđuje se o nazivu i sjedištu udruge; području djelovanja; zastupanju; ciljevima; djelatnostima kojim se ciljevi ostvaruju; ostvarivanju javnosti rada; članstvu i članarini; pravima, obvezama i stegovnoj odgovornosti članova; unutarnjem ustroju; tijelima udruge; njihovu sastavu; ovlastima; načinu odlučivanja, uvjetima i načinu izbora i opoziva, trajanju mandata i odgovornosti članova tijela udruge; imovini raspolaganju mogućom dobiti; načinu stjecanja imovine; prestanku rada, te postupku s imovinom u slučaju prestanka udruge.

 


 

NASTAVAK ORIGINALNOG STATUTA U PDF FORMATU

IZMJENE I DOPUNE STATUTA


POTVRDA IZMJENE I DOPUNE STATUTA


 

 
 
home