Samozastupanje
   


KLUBOVI SAMOZASTUPANJA MLADIH OSOBA S INVALIDITETOM
Varaždinske Toplice: od 27 do 29.11.09. (Bračun Tamara, Belobrajdić Mirko, Sindičić Rachela)
Izvješće: Bračun Tamara

U organizaciji HSUCDP i ove smo se godine okupili u Varaždinskim Toplicama sa ciljem provedbe projekta "Klubovi samozastupanja mladih osoba sa invaliditetom.

Skupu je prisustvovalo je 100-tinjak osoba sa invaliditetom iz cijele Hrvatske.
Srela sam osobe koja nisam vidjela dugo a i neka skroz nova lica a kojima sam izmijenila iskustva, čula neke nove priče, naučila nešto novo jer tema samozastupanja je neiscrpna i svaki skup je na neki način novo iskustvo.
Neke životne priče koje sam čula od pojedinaca zaprepastile su me a neke pak oduševile. Primijetila sam da sam miljama ispred nekih ljudi koji su stariji od mene ,a u nekim životnim pričama čak nazadujem s obzirom na godine, ali ne zaboravimo da nas životna iskustva čine više ili manje odraslima.

Uvodnu riječ imao je prim.dr. sc. Miroslav Pospiš.
U svom uvijek korisnom izlaganju upoznao nas je sa ciljevima projekta klubova samozastupanja mladih sa invaliditetom (primarno cerebralnom paralizom), te je također rekao par riječi o najnovijim saznanjima vezanim uz CP.

Potom je sa svojim izlaganjem uslijedio dr. Zorislav Bobuš - Primjena Konvencije UN o pravima osoba s invaliditetom, zatim se korisnom porukom skupu obratila i G-đa Marica Mirić. Poručila nam je koliko je važno poznavati Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom i poručila da moramo biti glasni i imati viziju onog što nedostaje da bi se popravila kvaliteta života i odnosa društva prema osobama sa invaliditetom.

O svom prisustvu i o porukama skupa "Freeedom drive" održanog u Strasbourgu izlagala je i G-đica Rachela Sindičić iz Udruge CDP Rijeka.
Prikazano nam je kako se za svoja prava javnom paradom bore osobe sa invaliditetom pred europskim parlamentom.
Nakon uvodnog dijela posvećenog predavanjima podijelili smo se u tri grupe za tri istovremene edukativne radionice.
Vedrana Vitez uspješno je i vrlo profesionalno održala radionicu "Glasom do samozastupanja"
. Radionica se sastojala u tome da smo se svi iz grupe morali predstaviti imenom i prezimenom kao da se predstavljamo pred poslodavcem.
Taj dio vježbe mi je bio vrlo koristan jer sam imala priliku izvježbati kako se zapravo mogu što kvalitetnije predstaviti.
Način na koji sam se predstavila prvi puta nije mi se svidio jer nisam upotrijebila dovoljan broj riječi kod samog predstavljanja. Isto tako kod ove vježbe svidjelo mi se kad smo se podijelili u četiri podgrupe (četiri elementa - vatra,voda,zemlja,zrak).
Moja grupa je bila voda i morali smo sa nekim instrumentom stvoriti glazbu što me je opustilo i prepustila sam se mašti.
Cijela radionica je bila ispunjena pozitivnom energijom.
Neki su bili tihi a neki glasniji, ali je svatko od nas došao do izražaja što smatram vrlo pohvalnim sa strane voditeljice.
Zatim je uslijedila radionica pod nazivom " Forum teatar - samozastupanje u životnim situacijama" što je po mom mišljenju bila najbolja radionica, a vodio ju je Dario Karačić. U toj radionici ja sam imala ulogu "ugnjetavača".
Odglumili smo situaciju da sam službenica na zavodu za zapošljavanje koja ne želi zaposliti osobu s invaliditetom.
U toj ulozi sam se dobro snašla. Postavila sam se doslovce onako kao što se inače ponašaju zaposlenice iz zavoda za zapošljavanje (grubo,bezobrazno, nedovoljno upućene.) Radionica je bila zanimljiva, "ugnjetavani" su se dobro "branili".
Na kraju smo došli do konkretnog rješenja tj do zaposlenja što je bio i smisao radionice. Zadnja održana radionica imala je naziv "Učenje vještine samozastupanja - znati što želite - dobro oblikovan cilj/ishod" koju je vodila Koraljka Krajnović.

Radionica se sastojala između ostalog i u tome da smo morali izreći jedan od naših budućih planova i zatim taj plan razraditi po navedenim točkama kao što su : što želim postići?, gdje,kada i s kim?, kako ću znati da sam postigao ishod?, što ću vidjeti, čuti i osjećati?, što bi me moglo spriječiti?, jesam li odgovoran za postizanje?, hoću li izgubiti nešto pozitivno?, koje su posljedice?, kako će se moj život promijeniti kada ga postignem?i koji je prvi korak?.
Taj dio mi je bio jako zanimljiv zato što sam svoj plan plesnog nastupa razradila detaljno po točkama i to me učinilo jako zadovoljnom. Mnoge korisne spoznaje koje smo stekli u radionicama kao i u međusobnom druženju nosit ću sa sobom i prenijeti ih osobama sa invaliditetom pa i drugima koji nisu kao ja mogli nazočiti. Nadam se da će i drugi kao i ja shvatiti poruku skupa, zauzimati se za sebe i za prava drugih osoba sa invaliditetom i raditi na tome da budu viđeni, prihvaćeni i korisni članovi društva i sredina u kojima žive.

Dok još sređujem dojmove i iskustva stečena na radionicama i cijelom skupu, razmišljanja me vode u budućnost sa željama da je ovakvih okupljanja, edukacija, informiranja i druženja bude čim skorije i više.

 

.

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home