Psihološka
   

uspomene radionice

album fotografija

 Šest teorema o psihološkoj prilagodbi osoba s invaliditetom

Professor Emeritus / Clinical Psychology/University of Kansas

Franklin C. Shontz.


 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home