home


Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka nositelj je projekta;

" RAZVOJ USLUGE OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE S INVALIDITETOM
U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI "

 

E U ( https://europa.eu/european-union/index_hr)
strukturni fondovi (http://www.strukturnifondovi.hr)
ESF (http://www.esf.hr)

UGOVORNA TIJELA:

Hrvatski zavod za zapošljavanje: ( http://www.hzz.hr/)

Ministarstvo za demografiju obitelj, mlade i socijalnu politiku (http://www.mspm.hr/)

 

VRIJEME PROVEDBE: 29.10.2016 - 31.03.2019
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.989.541,47 HRK
EU SUFINANCIRA: 1.989.541,47 HRK
BROJ KORISNIKA OSOBNE ASISTENCIJE: 18
ZAPOSLENI U SKLOPU PROJEKTA:
18 osobnih asistenata
+ 1 voditelj/koordinator projekta


CILJ PROJEKTA:

Usluga osobne asistencije predstavlja pružanje potpore osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u provođenju aktivnosti svakodnevnog življenja i samozbrinjavanja. Razvojem usluge osobne asistencije veći broj korisnika dobiva mogućnost unaprijeđenja kvalitete življenja, socijalnog uključivanja u zajednicu te spriječavanja institucionalizacije.

Kriteriji za uključivanje u uslugu: odrasla osoba s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta u dobi od 18 do 65 godina, uvjerenje Neovisnog tijela vještačenja o ispunjavanju uvjetda za primanje usluge osobne asistencije ili uvjerenje Odbora o ispunjavanju uvjeta za primanje usluge osobne asistencije, nalaz i mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti oštećenja, presliku osobne iskaznice

Razvojem usluge osobne asistencije zadržali smo uslugu osobne asistencije za postojećih 14 korisnika te uključili 4 nova korisnika.
Obitelj je dobila sigurnost da netko drugi umjesto njih može na jednako uspješan način pružiti pomoć i podršku u trenutku kada oni više to ne budu mogli te prihvaćaju prisutnost "treće osobe" u svom domu, koja nije smetnja niti teret, već je pomagač cijeloj obitelji.

KONTAKT ZA VIŠE INFORMACIJA: 051/374-566 UDRUGA CDP RIJEKA

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost
Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

home page