home


PROVODITELJ PROGRAMA: Udruga osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

" USLUGA OSOBNE ASISTENCIJE ZA OSOBE SA CEREBRALNOM PARALIZOM
- FAZA III"

 

E U ( https://europa.eu/european-union/index_hr)
strukturni fondovi (http://www.strukturnifondovi.hr)
ESF (http://www.esf.hr)

PROVEDBENA TIJELA:

Provedbeno tijelo razine I
Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (PT 1)
https://mrosp.gov.hr/

Provedbeno tijelo razine II
Hrvatski zavod za zapošljavanje (PT 2). Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije
http://www.hzz.hr/

 

Kodni broj: UP.02.2.2.14.0035
VRIJEME PROVEDBE: : 01.2021. - 06.2022.
VRIJEDNOST PROJEKTA: 1.947.113,80 kn,
EU financira 100%
BROJ KORISNIKA OSOBNE ASISTENCIJE: 22
BROJ ZAPOSLENIH U SKLOPU PROJEKTA:
22 osobnih asistenata
+ 1 voditelj/koordinator projekta


CILJ PROJEKTA:

Razvojem usluge osobne asistencije pružiti potporu osobama s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta, osobama s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, unaprijediti kvalitetu življenja te povećati socijalnu uključenost u zajednicu.

Putem otvorenog javnog poziva Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom - faza III (UP.02.2.2.14),
Udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka odobren je projekt pod nazivom
"Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom faza 3".

Riječ je o nastavku aktivnosti koje su financirane iz Europskog socijalnog fonda i projektu udruga koje pružaju usluge asistencije osobama s invaliditetom u Republici Hrvatskoj.

Natječaj je provelo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, a Hrvatski zavod za zapošljavanje ima ulogu provedbenog tijela druge razine i direktne komunikacije s udrugama koje su nositelji projekata i provoditelji aktivnosti.

Projektom se utječe na jačanje socijalnog uključivanja osoba s invaliditetom kroz osiguranje pružanja i povećanje kvalitete usluge osobne asistencije.

Projekt će omogućiti daljnje zapošljavanje osobnih asistenata u periodu od 19 mjeseci.

Ciljna skupina projekta su odrasle osobe s najtežom vrstom i stupnjem invaliditeta i odrasle osobe s intelektualnim teškoćama i mentalnim oštećenjima, a žive na području Grada Rijeke i okolice.
U ovaj projekt uključene su 22 osobe s invaliditetom.

KONTAKT OSOBA: Udruga CDP Rijeka, Ružićeva 12/2, 51000 Rijeka,Tel; +38551374566

Sadržaj ovog dokumenta isključiva je odgovornost
Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

home page