Tel. 051 371-364
Fax. 051 374-282
od 9,00 do 13,00 h

e-mail: spoi.pgz@gmail.com.
http://ec.europa.eu/index_en.htm
 
     

Pozivamo vas,
na konferenciju za novinare koja će se održati
u srijedu, 23.01.2013 u 13.00 sati
u prostorijama gradske vijećnice na adresi Korzo 16, povodom završne prezentacije "Model Servisa podrške za osobe s invaliditetom Primorsko-goranske županije" koji se provodi uz potporu Europske unije.


JAVNA TRIBINA
04-06-2012- u 16.00h

kampus Trsat
"Studiranje s invaliditetom".
više-->


OKRUGLI STOL "NIŠTA ZA NAS BEZ NAS"

povodom 05.svibnja,Nacionalnog dana osoba s cerebralnom paralizom

održao se 05.05.2011.
u Gradskoj vječnici Grada Rijeke, Korzo 16
.
više-->
PREZENTACIJA PROJEKTA


Dana 06. travnja 2011.

u prostorijama Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka
s početkom u 13 sati
održana je prezentacija Projekta

na koju su bili pozvani predstavnici srodnih udruga i javni mediji.
Prezentaciju u power pointu održao je Mirko Belobrajdić, nakon čega su on i ostatak tima Servisa podrške odgovarali na postavljena pitanja.

Udruge su se složile da je ovo važan projekt i iskazali potporu i pomoć u stvaranju baze podataka o svim osobama s invaliditetom na području Primorsko-goranske županije što će doprinijeti sustavnom i učinkovitijem rješavanju njihovih problema.


"This publication has been produced with the assistance of the European union. The contens of this publication are the sole responsibility of Cerebral Palsy Association of Rijeka and in no way be taken to reflect the views of the European Union."
"Ova publikacija izrađena je uz pomoć Europske unije. Sadržaj ove publikacije isključiva je odgovornost Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka i ni na koji se način ne može smatrati da odražava gledišta Europske unije"
"The European Union is made up of 27 Member States who have decided to gradualy link together their know-how, resurces and destines. Together, during a period of enlargement of 50 years, they have built a zone of stability democracy and ssustainable development whilst maintaining cultural diversity, tolerance and individual freedoms. The European Union is committed to sharing its achievements and its values with countries and peoples beyond its borders"
"Europsku uniju čini 27 zemalja članica koje su odlučile postupno povezivati svoja znanja, resurse i sudbine. Zajednički su tijekom razdoblja proširenja u trajanju od 50 godina, izgradile zonu stabilnosti, demokracije i održivog razvoja, zadržavajući pri tom kulturalnu raznolikost, toleranciju i osobne slobode. Europska unija posvećena je dijeljenju svojih postignuća i svojih vrijednosti sa zemljama i narodima izvan svojih granica

 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
IBAN: HR98 2500 0091 1014 0448 7/Hypo Alpe-Adria-Bank d.d./ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
©2011 cdp-ri, All rights reserved.
home