Povlastice
   


SUBVENCIJA TROŠKOVA STANOVANJA

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb,
Titov trg 3 (šalter br. 5)
tel. 209-320 i 209-322

 

Naknada troškova stanovanja
Grad Rijeka pomaže socijalno ugroženim građanima djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova najamnine
(50% iznosa najamnine ugovorene s najmodavcem,
odnosno najviše do tisuću kuna)

ili djelomičnim podmirenjem mjesečnih troškova
slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu
fizičke osobe (tzv. podstanarine) u iznosu od 500 kn naviše,
ovisno o uvjetu koji netko ispunjava i broju članova kućanstva.

Dio građana u potpunosti je oslobođen mjesečnih troškova
odvoza komunalnog otpada,
troškova komunalne naknade,
plaćanja potrošnje (varijabilni dio osnovne cijene)
5 m3 vode mjesečno po članu kućanstva,
plaćanja potrošnje (varijabilni dio osnovne cijene)
javne odvodnje 5 m3 otpadnih voda mjesečno po članu kućanstva
ili pražnjenja i odvoza do 12 m3 otpadnih voda kućanstva
iz septičkih i sabirnih jama godišnje,
te plaćanja potrošnje gradskog plina u cijelosti ili djelomično (50%).
Dijelu građana Grad podmiruje i
troškove isporučene energije za grijanje
(50% iznosa promjenjivog dijela mjesečnih troškova)
ako koriste tzv. centralno grijanje.

Način predavanja zahtjeva:
radnim danom od 8.30 do 15.30 sati u šalter-sali Grada Rijeke,

Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb, Titov trg 3

(šalter br. 5 i šalter br. 4) tel. 209-320 i 209-322

Radno vrijeme za stranke:
ponedjeljak - petak od 8.30 -15.30 h

Osobe za kontakt: Vesna Purković
Telefon: 051 209-625 Fax: 051 209-629
E-mail: vesna.purkovic@rijeka.hr

Maja Pudić
Telefon: 051 209-362 Fax: 051 209-629
E-mail: maja.pudic@rijeka.hr

Zadnja izmjena: 24.12.2019.
-----------------------------------------------------------------------------

- PRILOŽITI

- ispunjeni Obrazac
Zahtjev za naknadu troškova stanovanja

izjavu troškova stanovanja

-kopija rješenja za osobnu invalidninu OD CENTRA ZA SOCIJALNU SKRB


- kopiju zadnje zaprimljene UPLATNICE OSOBNE INVALIDNINE


- zadnji plačeni RAČUN OD RI-STANA


- UGOVOR O KUPO-PRODAJI STANA--VLASNIČKI LIST


- preslika osobne iskaznice


POVLASTICE U PROMETU

 

 

1. IZDAVANJE POSEBNOG ZNAKA (NALJEPNICE) ZA OBILJEŽAVANJE
VOZILA OSOBA S INVALIDITETOM
Ured za gospodarstvo, Riva 10, (šalter sala)
Tel. 354 - 307, 354-205, ispostava 812-182, 814-316
Za novi znak pristupačnosti (parkiranje) potrebno je u ured za gospodarstvo dostaviti:
Rješenje o postotku invalidnosti fotokopija, kopija osobne, slika, 35 kn. biljeg.

2. OBILJEŽAVANJE PARKIRNOG MJESTA ISPRED MJESTA STANOVANJA
Rijeka-promet d.o.o. Sektor cestovnog prometa, Fiumara 13,
tel. centrala, županijski odjel za gospodarstvo gsp Ječmenica

3. OSLOBAĐANJE OD PLAĆANJA TUNELA, MOSTA I AUTOPUTA

Za besplatan prolaz kroz Hrvatske auto ceste tunele i mostove potrebno je:

TREBATE UPUTITI DOPIS (ZAHTJEV) MINISTARSTVU MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA (U PRILOGU), DODATI 70KN BILJEGA, FOTOKOPIJU PROMETNE DOZVOLE I KNJIŽICE VOZILA, OSOBNU ISKAZNICU KOJE GLASI NA VAS TE RJEŠENJE HZMO
IZ KOJEG JE VIDLJIVO TJELESNO OŠTEĆENJE (AKO IMATE, DODAJTE I ONO NOVO
KOJE DOKAZUJE TJELESNO OŠTEĆENJE NA ORGANIMA ZA KRETANJE). KADA
RJEŠENJE DOBIJETE NA KUĆNU ADRESU, U HAC-U U LUČKOM PODIGNITE NOVU
SMART KARTICU ZA ŠTO TREBATE KOPIJU RJEŠENJA, SLIKU KAO ZA
OSOBNU/PUTOVNICU TE KOPIJE PROMETNE DOZVOLE I 20KN (38KN AKO VAM SE
ŠALJE POŠTOM). NOVO RJEŠENJE ĆETE PRILIKOM REGISTRACIJE DATI NA UVID,
UMJESTO DOSADAŠNJIH HZMO-A.
SVI KOJI KUPUJU NOVI AUTOMOBIL, A NEMAJU KNJIŽICU TREBAJU ZA SVAKI NOVI KUPLJENI AUTOMOBIL, KAO DOKAZ DOSTAVITI RAČUN MINISTARSTVU MORA TURIZMA PROMETA I RAZVITKA O KUPNJI VOZILA ILI KUPOPRODAJNI UGOVOR ZA STARO VOZILO, KAKO BI MOGLI NASTAVITI KORISTITI PRAVO ZA BESPLATAN PROLAZ KROZ AUTO CESTE AUTO PUTEVE U RH.

Sektor naplate
Za auto ceste tunele i mostove
Jadranske avenije 6
10250 Lučko

TEL: 01/6531-717, 01/6504-777 01/6504-813


ADRESA MINSTARSTVA JE:

MINISTARSTVO MORA I TURIZMA
PROMETA I RAZVITKA
UPRAVA CESTOVNOG PROMETA
PRISAVLJE 14
10000 ZAGREB


4. POVLASTICE U PRIJEVOZU VLAKOM I BRODOM (unutarnji putnički promet)

Županijski ured za zdravstvo i socijalnu skrb, Riva 10, (šalter sala),
tel. 354-111 centrala
Povlastica uključuje 4 putovanja godišnje, željeznicom i brodom. Plaća se 75% manje od cijene redovne karte. Ova povlastica koristi se na temelju objave koju izdaje nadležni županijski ured za rad, zdravstvo i socijalnu skrb u Rijeci, Riva boduli 10 (prizemlje šalter br. 1 ).U ostalim općinama izvan Rijeke objavu izdaje Ured za zdravstvo i socijalnu skrb na području općine u kojoj korisnik ima mjesto boravka.
Djeca i studenti trebaju se obratiti Županijskom uredu za prosvjetu i kulturu u Rijeci, Adamićeva br. 10.Korisnici izvan Rijeke svoja prava ostvaruju u općini u kojoj žive.

Pri zahtjevu za povlaštenu vožnju treba priložiti slijedeće dokumente:
- osobna iskaznica invalidne osobe korisnika
- za djecu original i fotokopiju rodnog lista
- rješenje iz kojeg je vidljivo 80% invalidnosti (fotokopija)
- rješenje za doplatak za kućnu njegu i pomoć, te domovnicu (fotokopija)

5. POPUST NA KASKO OSIGURANJE
Informacije se mogu dobiti u osiguravajućim društvima.

6. POPUST NA PREMIJU OSIGURANJA AUTOMOBILSKE ODGOVORNOSTI
Informacije se mogu dobiti u osiguravajućim društvima i stanicama za tehnički pregled vozila.

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home