Parkirališna mjesta za osobe s invaliditetom u Rijeci

. Interesna grupa građana za podršku osobama s invaliditetom projekta

Rijeka – zdravi grad
pokrenula je projekt "Otklonimo barijere"

s ciljem postizanja lakše mobilnosti osoba s invaliditetom i djece s posebnim potrebama.

U sklopu projekta se, između ostaloga, kontinuirano prati i podupire daljnje obilježavanje parkirališnih mjesta u gradu za osobe s invaliditetom.
Lokacije parkirališnih mjesta mogu se pogledati na grafičkom prikazu,
koji je za parkirališta pod svojom nadležnošću, izradio Rijeka promet.

GRAFIČKI PRIKAZI PARKIRNIH MJESTA
u PDF formatu možete naći na stranici grada Rijeke

http://www.rijeka.hr/ParkiralisnaMjestaZaInvalide

•Područje Školjića
- Delta,
Matije Gupca,
Ivana Zajca,
M.S. Tvrdoga,
Pod. žrtava,
F. Brentinija,
Brajdica,
Školjić,
Školjić Bazen,
Vodovodna,
Šetalište V. Nazora

Područje užeg centra grada
- Wenzelova,
Verdijeva,
Zagrebačka,
Adamićev gat,
Žabica,
HŽ Žabica,
Šime Ljubića,
Slogin-kula,
Frane Supila,
Dolac,
Rudolfa Strohala,
Franje Kurelca,
Ivana Dežmana,
Muzejski trg,
Erazma Barčića,
Ciottina,
Garaža Ciottina


•Područje Brajde, Potoka i Kozale
- Trg Kralja Tomislava,
Nikole Tesle,
Parkiralište Rikard Benčić,
Nikole Cara,
R. K. Jeretova,
S. Vončine,
Potok,
Studentska,
Ivana Filipovića,
S. V. Čiče,
Moše Albaharija,
Senjskih uskoka,
Lj. Matešića,
I. Marinkovića,
Omladinska,
J. Račića,
Tizianova,
Volčićev trg,
Trinajstićeva,
Laginjina


•Garaža Bazena Kantrida,
Garaža Centra Zamet,
Ulica Milutina Barača


 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home