Neovisno življenje
   


Strasbourg Freedom Drive

kampanja čija je glavna misija
borba za promicanje prava svih osoba s invaliditetom u Europi,
organizirali su je Europska Mreža za Neovisno Življenje (engl. ENIL)
i Centar za Neovisno Življenje, (engl. CIL), Carmichael House iz Dublina

. Strasbourg Freedom Drive izuzetno je jaka kampanja prepoznata
od strane Europskog Parlamenta i drugih ključnih Europskih institucija
.
Od 2003. godine osobe s invaliditetom, aktivisti za prava osoba s invaliditetom, odvjetnici i osobe koje podržavaju pokret neovisnog življenja iz cijele Europe
organiziraju se jedan tjedan kao "Freedom Driveri" u Strasbourgu kako bi promicali aktivnosti ove kampanje, lobirali i promovirali pravo
na neovisno življenje svih osoba s invaliditetom,
pravo na osobnu asistenciju,
ratifikaciju Konvencije Ujedinjenih Naroda o pravima osoba s invaliditetom,
kao i pravo na jednaku dostupnost usluga osobnog asistenta
za sve osobe s invaliditetom kojima je to potrebno.

Glavni cilj ove kampanje je osnažiti osobe s invaliditetom u cijeloj Europi na provođenje odluka koje se donose u Europi, a imaju neposredan utjecaj na živote osoba s invaliditetom.
Posljedično, Strasbourg Freedom Drive ima za cilj podignuti razinu svijesti o pravima i socijalnoj pravdi koja se tiču osoba s invaliditetom.
To je prilika da se osobe s invaliditetom iz cijele Europe zajedno okupe u mimohodu kroz ulice Strasbourga, sve do Europskog Parlamenta, gdje se sastaju s zastupnicima Europskog Parlamenta njihovih zemalja,
Međuskupinom za pitanja koja se tiču osoba s invaliditetom Europskog Parlamenta i predstavnicima drugih ključnih europskih insttitucija. "Freedom Driveri" su povezani i s Vijećem Europe, a posebno s Europskim sudom za ljudska prava vezano uz problematiku i pitanja koja se odnose na prava osoba s invaliditetom u Europi.

Zahtjevi koje su Freedom Driveri ove godine predali Predsjedniku Europskog Palamenta sastoje se u slijedećem:
1. Pozivu upućenom Europskoj Zajednici da osigura da princip neovisnog življenja postane središnji dio politike za osobe s invaliditetom u okviru strategije Europske Unije, na način kako je to izraženo u strategiji za osobe s invaliditetom EU, Akcijskom Planu Vijeća Europe i članku 19. Konvencije o pravima osoba s invaliditetom i njenom Fakultativnom protokolu

2. Podstreku Europskoj Zajednici da nastavi pripomagati u razvoju servisa i usluga koje korisnicima s invaliditetom stoje na raspolaganju u lokalnoj zajednici, a čija je svrha deinstitucionalizacija osoba s invaliditetom širom Europe.

3. Pozivu na implementaciju ljudskog prava osobe s invaliditetom na osobnu asistenciju, kao osnovu koja jamči slobodu neovisnog življenja.

4. Pozivu na mogućnost jednakog uživanja prava svih osoba s invaliditetom na slobodu kretanja, s jednakom dostupnosti korištenja usluga osobnog asistenta.

5. Pozivu Europskim fondovima da iz svojih sredstava odvoje 5% ukupnog iznosa za razvoj programa koji podstiču samostalni život u razvijenim zemljama.

6. Pozivu Europskoj Zajednici da u potpunosti ratificira Konvenciju o pravima osoba s invaliditetom, i njen Fakultativni protokol kako bi se oni implementirali u zakonodavstvu i politici Europske Unije. Naglasak je na istitucije i predstavnike država članica da prebace Konvenciju u domaće zakonodavstvo što je prije moguće.

7. Pozivu na primjenu specifičnih direktiva u području problematike vezane uz osobe s invaliditetom, kako bi se očuvala i zaštitila prava svih osoba s invaliditetom diljem Europe u njihovom punom opsegu.

8. Osobe s invaliditetom i njihove organizacije moraju biti obavezno uključene u sve razine donošenja odluka koje se tiču njih samih, uključujući i njihovo planiranje, izradu i primjenu. Moto ove kampanje je "Ništa o nama bez nas!"

Na prijedlog Hrvatskog Saveza Udruga Cerebralne i Dječje Paralize, Nacionalni koordinator za Republiku Hrvatsku za promicanje ciljeva ove kampanje je gđica Rachela Sindičić iz Rijeke, diplomirana pravnica zaposlena u Udruzi osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka.

Freedom Drive 2009. održan je u Strasbourgu od 14.09.2009. do 17.09.2009. Sudjelovalo je oko 500 osoba s invaliditetom iz 25 zemalja. Hrvatska je prvi puta ove godine sudjelovala u kampanji i na taj način dobila priliku da izmjenjuje iskustva u direktnoj komunikaciji s predstavnicima ostalih europskih zemalja.
Osobe s invaliditetom na području cijele Europe imaju iste probleme, a ako su organizirani mogu znatno pridonijeti poboljšanju njihove situacije, ali i promicanju i poštivanju njihovih ljudskih prava i same Konvencije o pravima osoba s invaliditetom.
Izuzetno je pozitivno doživjeti atmosferu u kojoj se u jednoj od prepunih dvorana u Europskom Parlamentu zastupnicima i članovima Parlamenta direktno obraćaju osobe s invaliditetom bez obzira na težinu svog hendikepa, poteškoće u govoru ili slične, a ti isti zastupnici se obvezuju usvojiti njihove zahtjeve i realizirati ih u najkraćem mogućem roku.

Zastupnici u Europskom Parlamentu više su puta naglasili da će učiniti sve što je u njihovoj moći kako bi se zahtjevi osoba s invaliditetom iz ovogodišnje Kampanje što prije realizirali, a i samim zastupnicima je to u interesu, ako žele ponovno biti izabrani i zadržati svoju poziciju u Parlamentu.
Ova kampanja pridonosi bržem uključivanju Konvencije u prava Nacionalnih država članica. Specifičnost Republike Hrvatske ogleda se u tome što još nije članica Europske Unije pa niti nema svoje zastupnike u Parlamentu, s kojima bi njeni predstavnici mogli biti u direktnoj komunikaciji vezano uz provedbu zahtjeva iz Kampanje, međutim za očekivati je da će se situacija na ovom području kroz godinu dvije ipak mijenjati. Važno je naglasiti i to da se aktivnosti Freedom Drive Kampanje odvijaju svake dvije godine.

Slijedeći Freedom Drive održava se 2011. godine, ne zna se još da li će to biti opet u Strasbourgu ili Bruxellesu, ali iskreno se nadamo da će do tada biti više zainteresiranih osoba s invaliditetom iz Hrvatske koje će se uključiti u aktivnosti ove Kampanje, zajedno sa svim ostalim osobama s invaliditetom iz cijele Europe jer bitno je da u procesu donošenja odluka koje se tiču osoba s invaliditetom sudjeluju same osobe s invaliditetom, odnosno "NIŠTA O NAMA BEZ NAS"!

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home