Registracija
   


IZVADAK IZ REGISTRA UDRUGA REPUBLIKE HRVATSKE

KLASA: 230-02/16-07/225
URBROJ:2170-06-02/4-16-2
Rijeka,
26.04.2016.


Registarski broj : 08000018
OIB: 98422012846

Oblik Udruživanja: UDRUGA
Datum upisa: 08.12.1997-

U NASTAVKU ORIGINAL IZVADAK U PDF FORMATU


 
 
home