Na temelju članka 46. Statuta Grada Rijeke ("Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 24/09 i 11/10) i članka 10. stavka 1. Odluke o javnim priznanjima Grada Rijeke
(Službene novine Primorsko-goranske županije" broj 26/02, 9/06, 20/08 i 29/09),


Gradsko vijeće Grada Rijeke na sjednici 29. travnja 2010. godine donijelo je

O D L U K U
O DODJELI ZLATNE PLAKETE "GRB GRADA RIJEKE"


Dobitnik Zlatne plakete "Grb Grada Rijeke" u 2010. godini je

Miljenko Mišljenović

za promicanje jednakosti osoba s cerebralnom paralizom u svim segmentima društva po principu inkluzije i samozastupanja.


foto album
 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home foto album