VII REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE ZUCDP
19.04.2024.

s početkom u 18,30 sati, u prostorijama Udruge CDP Rijeka, Ružićeva 12,
DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne skupštine
2.Poslovnik o radu skupštine
3. Dnevni red 
4. Izbor radnog tijela

a) Radno predsjedništvo: 
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANDREJ HORVAT
ZRINKA WAGNER

b) Verifikacijska komisija
ANITA RUMAC
ALEN JURETIĆ
MORIS ZORICA


c) Zapisničar i dva ovjeritelja:
RENATA KOVAČIĆ

Potpisnici zapisnika:
MARIJA PUŠKARIĆ
ANTONIJA TOMIĆ

4. Izvješće verifikacijske komisije

5.Izvješće o radu za proteklo razdoblje-Miljenko Mišljenović (2023 godina)


6.Financijsko izvješće - 2023


7.Plan rada Udruge 2024

8. Razno 

ŽUPANIJSKA UDRUGA CDP

je korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge

home