V REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE ZUCDP
03.06.2022.

s početkom u 14 sati, u prostorijama gradske vijećnice, Korzo 16,
DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne skupštine
2. Poslovnik o radu skupštine
3. Dnevni red 
4. Izbor radnog tijela

a) Radno predsjedništvo: 
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANDREJ HORVAT
ZRINKA WAGNER

b) Verifikacijska komisija
NEDŽAD DIZDAREVIĆ
MIRJANA MARINKOVIĆ
KRISTIJAN TRAMPUŽ

c) Zapisničar i dva ovjeritelja:
KRISTINA PREMUŽ

Potpisnici zapisnika:
SARA LACMAN
MARIN ANIĆ

4. Izvješće verifikacijske komisije

5.Izvješće o radu za proteklo razdoblje-Miljenko Mišljenović (2021 godina)


6.Financijsko izvješće - 2021;


7.Plan rada Udruge 2022

8. Razno 

ŽUPANIJSKA UDRUGA CDP

je korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge

home