DNEVNI RED

IV REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE ZUCDP
26.09.2020.

DNEVNI RED

1. Otvaranje redovne skupštine
2. Poslovnik o radu skupštine
3. Dnevni red
4. Izbor radnog tijela

a) Radno predsjedništvo:
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANITA RUMAC
ALEN JURETIĆ

b) Verifikacijska komisija
NEDŽAD DIZDAREVIĆĆ
MIRJANA MARINKOVIĆ
DANIJEL DRAČA

c) Zapisničar i dva ovjeritelja:
KRISTINA PREMUŽ

Potpisnici zapisnika:
DENNIS JAKUS
SANJA LALOŠEVIĆ

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o radu za proteklo razdoblje
Renata Kovačić - (2019. godina)


operativni program za 2021

6.Financijsko izvješće - 2019

7. Promjena predsjednika Udruge
8.Plan rada Udruge 2021.

9. Razno

home