DNEVNI RED

III redovna skupština
dana 24.4.2019 godine s početkom u 19 sati,


1. Otvaranje redovne skupštine

2. Poslovnik o radu skupštine

3. Dnevni red

4. Izbor radnog tijela

a) Radno predsjedništvo:
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANITA RUMAC
ALEN JURETIĆ

b) Verifikacijska komisija
ZRINKA WAGNER
SANJA LALOŠEVIĆ
DANIJEL DRAČA

c) Zapisničar i dva ovjeritelja:
RENATA KOVAČIĆ
Potpisnici zapisnika:
DENNIS JAKUS
SANJA LALOŠEVIĆ


4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o radu za proteklo razdoblje
Renata Kovačić - (2018. godina)

- operativni program za 2020

. 6. Financijsko izvješće - 2018

7. Plan rada Udruge 2020.

8. Razno

U Rijeci 24.travnja 2019.godine

Predsjednica Udruge: Renata Kovačić

home