DNEVNI RED

OSNIVAČKE SKUPŠTINE
29. kolovoza 2017


1. Otvaranje Osnivačke skupštine

2. Pravilnik o radu skupštine

3. Dnevni red

4. Izbor radnog tijela

a) Radno predsjedništvo:
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANITA RUMAC
ALEN JURETIĆ

b) Verifikacijska komisija
ZRINKA WAGNER
MARIN ANIĆ
DANIJEL DRAČA

c) Zapisničar i dva ovjeritelja:
MARTINA BANIĆ
POTPISNICI ZAPISNIKA:
DENNIS JAKUS
SANJA LALOŠEVIĆ

d) Komisija za izbor predsjednika:
VESNA CHERSI
JASNA JURETIĆ
ANITA RUMAC


5. Izvješće verifikacijske komisije
6. Predstavljanje svrhe osnivanja udruge
7. Donošenje odluke o osnivanju udruge
8. Donošenje odluke o usvajanju statuta udruge
9. Izbor predstavnika skupštine:

PRIJEDLOG PREDSJEDNIŠTVA
Renata Kovačić, prof. - predsjednica
Senad Serdarević - potpredsjednik
Miljenko Mišljenović - tajnik

10. Izbor predsjednika

11. Izbor tijela upravljanja:
PRIJEDLOG ZA UPRAVNI ODBOR
Renata Kovačić
Sveto Lalošević
Miljenko Mišljenović
Anita Rumac
Senad Serdarević

12. Imenovanje osobe/a ovlaštene/ih za zastupanje
13. Izbor likvidatora
14. Donošenje odluke o pokretanju postupka za upis u Registar udruga
15. Razno

ETIČKI KODEKS

LIKVIDATOR Renata Kovačić prof.

ČLANOVI ETIČKOG POVJERENSTVA
: Laura Grubišić prof,
Danijela Petelin
Dennis Jakus


home