DNEVNI RED

II REDOVNA SKUPŠTINA
dana 30.10.2018. godine s početkom u 19 sati,


1. Otvaranje redovne skupštine
2. Pravilnik o radu skupštine

Izbor radnog tijela:
a) Radno predsjedništvo
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANITA RUMAC
ALEN JURETIĆ

b) Verifikacijska komisija
ZRINKA WAGNER
SANJA LALOŠEVIĆ
DANIJEL DRAČA

c) Zapisničar i dva ovjeritelja
KRISTINA PREMUŽ

Potpisnici zapisnika
SANJA LALOŠEVIĆ
DENNIS JAKUS

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o radu za proteklo razdoblj Renata Kovačić - (2017. godina)

- operativni program za 2019 .

6. Financijsko izvješće - 2017

7. Plan rada Udruge 2019.

8. Razno

U Rijeci 30. listopada 2018. godine

Predsjednica Udruge: Renata Kovačić

home