XIV REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE CDP RIJEKA


Temeljem Članka 29. Statuta Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka,
dana 26.09.2020. godine  s početkom u 15 sati, u prostorijama Udruge CDP Rijeka, Ružićeva 12/2,
održat će se XIV redovna skupština Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka

DNEVNI RED


1. Otvaranje redovne skupštine

2. Poslovnik o radu redovne skupštine

3. Izbor radnog tijela:
a) Radno predsjedništvo
MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
KRISTINA KOVAČIĆ
KRISTIJAN TRAMPUŽ

b) Verifikacijska komisija
NEDŽAD DIZDAREVIĆ
MIRJANA MARINKOVIĆ
DANIJEL DRAČA

c) Zapisničar
KRISTINA PREMUŽ

Potpisnici zapisnika:
DANE VORKAPIĆ
SARA LACMAN

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o radu za proteklo razdoblje, Miljenko Mišljenović - (2019. godina)

-operativni program 2021-

6. Financijsko izvješće - 2019.

7. Plan rada Udruge 2021

8. Razno

 

U Rijeci, .26.09.2020
Predsjednik Udruge:
Miljenko Mišljenović


 
 
home