Riječki model
   


INTEGRACIJA CEREBRALNO PARALIZIRANE DJECE
U SUSTAV ODGOJA I OBRAZOVANJA

-RIJEČKI MODEL

SPECIFIČNOSTI U RADU S CP DJECOM U ODGOJNO OBRAZOVNOM SUSTAV
SPECIFIČNOST RADA :
- U VRTIĆU KRNJEVO

- U OSNOVNOJ ŠKOLI GORNJA VEŽICA
-
U CENTRU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE
- U EKONOMSKOJ ŠKOLI

dr.Mile Batinić

Na području grada Rijeke postoji organizirana skrb o djeci s cerebralnom paralizom u svim razdobljima njihova života.Odmah po rođenju djeteta s faktorima rizika (komplikacija u trudnoći,prematuritet,niska porođajna težina,niski Apgar,asfiksija i dr.)pedijatar-neonatolog u rodilištu pregleda dijete.Na temelju kliničkog i laboratorijskog nalaza donosi odluku o daljnjem praćenju u rodilištu ili o premještaj una Kliniku za dječje bolesti-Kantrida.
Također neonatolog ispunjava obrazac "Obavjest o novorođenčetu-dojenčetu koji se upućuje nadležnom pedijatru, te regionalnom registru rizičnog djeteta pri Klinici za dječje bolesti. Registar je osnovan 1981 godine i ima značajnu ulogu u ranom otkrivanju,praćenju i uključivanju rizične djece u habilitacijski postupak.U sustavu Registra djeluje ambulanta za neurorazvojne smetnje čija je zadaća koordiniranje obrade i tretmana djece s faktorima rizika.
Već u prvom tromjesečju života bebe započinje se s medicinskom razvojnom gimnastikom pod nazorom fizijatra koju provode roditelji prema uputama fizioterapeuta. Ukoliko se praćenjem djeteta uoče bitnija odstupanja u psihomotornom razvoju, tretman se intenzivira i provodi se ambulantno ili hospitalno na Odjelu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju.
Ukoliko se daljnim praćenjem uoči potreba za dodatnom medicinskom obradom dijete se upučuje ostalim specijalistima:neuropedijatru,ortopedu,audiologu,psihologu, logopedu.
Odrastanjem djeteta s cerebralnom paralizom neophodno je pružiti mu i ostale oblike pomoći i tretmana koji su u Rijeci uglavnom osigurani u sustavu odgoja i obrazovanja.

SPECIFIČNOSTI U RADU S CP DJECOM U ODGOJNO OBRAZOVNOM SUSTAV

Djeca s CP imaju iste potrebe ,želje, interese i nestašluke kao i njihovi vršnjaci.Međutim , zbog prisutnog oštećenja njihovo odrasatanje je na neki način drugačije.Neophodno im je stalno medicimsko praćenje i provođenje različitih habilitacijsko-terapijskih programa, a zbog motoričkih poteškoća obično je ograničeno kretanje i kontakti s vršnjacima. Zbog toga je u radu s ovom djecom veoma značajno voditi računa o svim njihovim potrebama i specifičnostima,te treba njegovati takav pristup u kojem će dijete s CP uživati u ljepotama djetinstva i druženja s vršnjacima, ne zapostavljajući provođenje različitih terapijskih programa._
- Spedifičnosti rada s CP djecom u odgojno obrazovnim ustanovama mogu se sažeti u sljedećem:
-odgojno-obrazovni programi šrilagođeni su mogučnostima cerebralno paraliziranog djeteta, te se kombiniraju s medicinskim,obrazovnim,logopedskim i psihološkim tretmanima.
-integracija djece s CP u redovni odgojno obrazovni sustav.
-pružanje različitih oblika pomoći roditeljima djece s CP.

Osnovno liječenje cerebralne paralize sastoji se u adekvatnom fizijatrijsko-habilitacijskom postupku na koji se nadovezuju logopedski,pedagoški i psihološki tretmani uz sudjelovanje različitih profila:fizijatar,fizioterapeuti,defektolozi,logoped,psiholog i med.sestre. Treba imati na umu da je habilitacija djece s CP uporan i dugotrajan proces koji često daje vrlo skromne rezultate. Zbog toga je veoma značajno odrediti ciljeve tretmana koji su u skladu s mogučnostima djeteta što se radi u sklopu multidisciplinarnog timskog pristupa.
U kvaliteti realiziranja svih habilitacijsko-terapijskih programa nezaobilazna je i uloga roditelja od kojih se očekuje da budu partneri u radu s djetetom, pa se i oni uključuju u različite oblike savjetodavnog i terapijskog rada.

SPECIFIČNOST RADA U VRTIĆU KRNJEVO

Rad s CP djecom u vrtiću Krnjevo započinje inicijalnim intervjuom s roditeljima koji zajednički vode liječnik fizijatar,psiholog i defektolog s ciljem upoznavanja s dosadašnjim tijekom bolesti i trenutnim stanjem.Na temelju tako prikupljenih podataka sukladno svojim psihofizičkim mogučnostima,dijete se uključuje u jedan od postojeća tri programa:

-program za djecu s CP bez utjecajnih teškoća
-program za djecu s CP koja su i mentalno retardirana ili imaju neke druge utjecajne teškoće(višestruka oštećenja)

Provođenje tretmana dobiva posebnu važnost ako se uzmu u obzir neke osobine djece u ranom razdoblju:
-plasticitet mozga-spremnost na učenje i bolje mogućnosti napretka
-preveniranje stvaranja patoloških motoričkih obrazaca
-prevencija obrazovne zaostalosti i razvoja sekundarnih psihičkih poteškoća.

SPECIFIČNOSTI RADA U OSNOVNOJ ŠKOLI GORNJA VEŽICA


Rad odjela za produženi stručni postupak djece s CP. organiziran je od 1990.godine radi potrebe edukacije i rehabilitacije djece s CP s područja grada Rijeke i ostalih općina. U rad odjela uključuju se djeca koja su po svojim psihofizičkim sposobnostima u mogućnosti pratitit redovni ili prilagođeni nastavni program redovne osnovne škole(integracija u redovne razredne odjele) uz posebnu dodatnu defektološko-psihološko-medicinsku pomoć.
Poseban odjel u kojem se provodi produženi stručni postupak:
-rehabilitacijski postupci
-primjena znanja, vještina i navika radom u posebnim skupinama
-izvannastavne aktivnosti u interesnim skupinama učenika(likovna radionica)
-pojedinačni i skupni oblici rada na ostvarivanju odgojnih i širih socijalizacijskih programa i ispitivanja sposobnosti i napredovanje učenika.

SPECIFIČNOST RADA U CENTRU ZA ODGOJ I OBRAZOVANJE

U Centar za odgoj i obrazovanje uključena su CP djeca koja su i mentalno retardirana ili imaju neke druge utjecajne poteškoće koje ih znatnije ometaju u svakodnevnom funkcioniranju.
Rad je organiziran u manjim skupinama i u radionicama, a provodi se po posebno prilagođenim programima.

EKONOMSKA ŠKOLA

Nastavak redovnog osnovnog obrazovanja organiziran je u Ekonomskoj školi. Veliki broj djece s lakšim tjelesnim oštećenjima integriran je u redovno odjeljenje. Zbog postojanja arhitektonskih barijera organiziran je i odjel za teško tjelesno oštećenu djecu, rehabilitacijski postupak provodi se u posebnom odjelu sa fizioterapeutom i defektologom.

 
 
Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 Fax 051 374 282
žiro račun : 2402006 - 1100137069/ Matični broj: 3408337
design by Chersi, server sponsored by Lanx
home