PROCEDURA OSTVARIVANJA PRAVA NA USLUGU OSOBNE ASISTENCIJE

- Osoba koja ima potrebu za osobnom asistencijom
i želi putem Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom dostaviti dokumentaciju,
mora ispuniti sljedeće:

1. ispuniti OBRAZAC- Zahtjev za ostvarivanje usluge osobne asistencije /isprintati/

2. priložiti sljedeću dokumentaciju
- a) Preslika Nalaza i mišljenja Zavoda za vještačenje, profesionalnu rehabilitaciju i zapošljavanje osoba s invaliditetom
- b) Barthelov indeks
- c) Potvrda Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo o statusu osobe s invaliditetom sukladno zakonu kojim se uređuje registar osoba s invaliditetom
- d) Dokaz o visini inozemnih prihoda, ukoliko ostvaruje prihode iz inozemstva
- e) Ostalo / neobavezno/- Preslika osobne iskaznice, Preslika Liječničkog nalaza fizijatra ili drugog specijaliste(zadnji), iz kojeg se očitava zdravstveno stanje, Preslika Rješenja o pravu na status roditelja njegovatelja ako postoji.

- ukoliko je potrebna dodatna pomoć pri ispunjavanju obrasca pročitajte sljedeća uputstva


Nakon detaljnog uvida u vaš slućaj i dostavljenu dokumentaciju, biti ćete kontaktirani budu li potrebne dodatne informacije ili potreba za novim vještačenjem.

Odluku o pravu na osobnu asistenciju donesti će uspostavljena komisija pri Centru za socijalnu skrb na temelju svih sakupljenih dokumenta.

ISPUNJENI OBRAZAC SA NAVEDENOM DOKUMENTACIJOM DOSTAVITE OSOBNO U PROSTORIJU UDRUGE.


Za popratno informiranje na usluzi vam stoji Zakon o osobnoj asistenciji

 
 
home