XI iZBORNA SKUPŠTINA UDRUGE CDP
RIJEKA


Temeljem Članka 29. Statuta Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka, dana 13.04. 2017. godine s početkom u 18 sati, u prostorijama Grada Rijeke, Korzo 16 održat će se XI. izborna skupština Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom Rijeka


DNEVNI RED

1. Otvaranje izborne skupštine

2. Poslovnik o radu skupštine

3. Izbor radnog tijela:

a) Radno predsjedništvo

MILJENKO MIŠLJENOVIĆ
ANITA RUMAC
ALEN JURETIĆ

b) Verifikacijska komisija
MARTINA BANIĆ
MIRJANA MARINKOVIĆ
DANIJEL DRAČa

c) Zapisničar i dva ovjeritelja
ZAPISNIČAR:
RENATA KOVAČIĆ

POTPISNICI ZAPISNIKA:
MARIN ANIĆ
SARA LACMAN

d) Komisija za izbor predsjednika
KOMISIJA ZA IZBOR PREDSJEDNIKA:
MARINO JURETIĆ
VESNA CHERSI
MARINA KOVAČIĆ

4. Izvješće verifikacijske komisije

5. Izvješće o radu za proteklo razdoblje,

Miljenko Mišljenović - (2013. - 2017. godine)


- strateški plan 2017-2021


- operativni program za 2017.6. Financijsko izvješće - 2016.


7. Razrješenje dužnosti prethodnog predsjednika i članova tijela upravljanja Udruge

8. Izbor Predsjednika i tijela upravljanja Udruge

- odluka o imenovanju predsjednika, podpredsjednika i tajnika Udruge

-odluka o imanovanju članova Upravnog odbora

9. Plan rada Udruge 2017. - 2021.

10. Razno

U Rijeci 06.03.2017. godine

Predsjednik Udruge:
Miljenko Mišljenović

 
 
home