ucdpri@cdp-ri.hr

Udruga brine o svim
segmentima života
svojih članova

CILJ:
unapredjenje života
osoba s
cerebralnom paralizom

PROCEDURA OKO OSTVARIVANJA PRAVA NA OSOBNOG ASISTENTA

OBRAZAC- Zahtjev za ostvarivanje usluge osobne asistencije

CIJELA PROCEDURA ------->Prava i povlastice osoba s invaliditetom - tjelesnim oštećenjem

preuzeto sa stranica iusinfo.hr

14.-16.6 2023 HKD 19.30h SAZNAJTE VIŠE-

Plesna grupa Magija/ Dance Collective Magija-

preOKRET 8. FESTIVAL INKLUZIVNE SCENE

Ukoliko želite pomoći Udruzi

"U okviru projekta IzaZOVI u krizi, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i partnerske udruge osoba s invaliditetom pokreću Kampanju za inkluzivno djelovanje u kriznim situacijama
"Svi za sve"
kojom želi osvijestiti društvenu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom i važnosti dobrosusjedske pomoći u kriznim situacijama te potaknuti organizacije civilnog društva, volontere i građane na solidarnost i spremnost na pružanje pomoći susjedima s invaliditetom u kriznim situacijama. ----------opširnije---->

facebook Udruge

OTVARAMO RADIONICE-18.09.2023


VIDEO SPOT

FOTO ALBUMostvarenja

EU PROJEKT Razvoj usluge osobne asistencije-faza III

EU PROJEKT
"Razvoj usluge osobne asistencije
-faza III"
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

EU PROJEKT
"Razvoj usluge osobne asistencije
za osobe s invaliditetom"
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Udruga CDP Rijeka je
korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge

"Financiranje prijelaznog, pripremnog razdoblja temeljne sustavne podrške".

EVALUACIJA

PROGRAM "ŽIVOT U UDRUZI"
UDRUGE CDP RIJEKA,


Izvještaj vanjske nezavisne evaluacije
pripremila:
Nataša Škrbić
konzultantica za javni
i neprofitni sektor


Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 i 051-635-667, Fax 051 374 282
IBAN: HR98 2500 0091 1014 0448 7/ Matični broj: 3408337; OIB: 98422012846
design by Chersi
facebook cdp-ri