ucdpri@cdp-ri.hr

Udruga brine o svim
segmentima života
svojih članova

CILJ:
unapredjenje života
osoba s
cerebralnom paralizom

PROCEDURA OKO OSTVARIVANJA PRAVA NA OSOBNOG ASISTENTA

OBRAZAC- Zahtjev za ostvarivanje usluge osobne asistencije

CIJELA PROCEDURA ------->POZIV
Sukladno članku 29. Statuta Udruge osoba s cerebralnom i dječjom paralizom, dana 19.04.2024. g. s početkom u 18 sati, u prostorijama Udruge CDP Rijeka, Ružićeva 12/2, saziva se
XVII. REDOVNA SKUPŠTINA UDRUGE OSOBA S CEREBRALNOM I DJEČJOM PARALIZOM RIJEKA------->dnevni red

Udruga osoba sa cerebralnom i dječjom paralizom realizira
projekt "U korak sa inkluzijom",
u partnerstvu sa Kulturnim centrom EUREKA iz Skoplja,
Dječijim centrom iz Zaječara,
i Fondacijom za podršku i realizaciju iz Vidina.
Financijsku podršku pružio je Erasmus plus program,
Europski program koji sprovodi evropska komisija, a koju Fondacija Tempus provodi u Srbiji.
više o svemu----->

Ukoliko želite pomoći Udruzi

HSUTI-Projekt "Unaprjeđenje sustava korištenja prava osoba s invaliditetom u području mobilnosti"

PREZENTACIJA MOSI----->

"U okviru projekta IzaZOVI u krizi, Zajednica saveza osoba s invaliditetom Hrvatske i partnerske udruge osoba s invaliditetom pokreću Kampanju za inkluzivno djelovanje u kriznim situacijama
"Svi za sve"
kojom želi osvijestiti društvenu zajednicu o potrebama osoba s invaliditetom i važnosti dobrosusjedske pomoći u kriznim situacijama te potaknuti organizacije civilnog društva, volontere i građane na solidarnost i spremnost na pružanje pomoći susjedima s invaliditetom u kriznim situacijama. ----------opširnije---->

REZULTATI ISTRAŽIVANJA U OKVIRU PROJEKTA PLATFORMA 50+

od 04. rujna 2023.

OTVARAMO RADIONICE-18.09.2023


VIDEO SPOT

FOTO ALBUMostvarenja

EU PROJEKT Razvoj usluge osobne asistencije-faza III

EU PROJEKT
"Razvoj usluge osobne asistencije
-faza III"
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

EU PROJEKT Razvoj usluge osobne asistencije za osobe s invaliditetom

EU PROJEKT
"Razvoj usluge osobne asistencije
za osobe s invaliditetom"
www.esf.hr
www.strukturnifondovi.hr

Udruga CDP Rijeka je
korisnica institucionalne podrške
Nacionalne zaklade za razvoj
civilnoga društva za stabilizaciju
i/ili razvoj udruge

"Financiranje prijelaznog, pripremnog razdoblja temeljne sustavne podrške".

EVALUACIJA

PROGRAM "ŽIVOT U UDRUZI"
UDRUGE CDP RIJEKA,


Izvještaj vanjske nezavisne evaluacije
pripremila:
Nataša Škrbić
konzultantica za javni
i neprofitni sektor


Adresa: Rijeka, Ružićeva 12 / tel: 051-374-566 i 051-635-667, Fax 051 374 282
IBAN: HR98 2500 0091 1014 0448 7/ Matični broj: 3408337; OIB: 98422012846
design by Chersi
facebook cdp-ri